True...

13 tekstów – auto­rem jest True....

Noszę w kie­sze­ni list..
Na­pisa­ny, ale nig­dy nie wysłany.
Szu­kam adresata... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 listopada 2011, 14:38

,,Rzeka"

Siedzę so­bie nad rzeką,
pat­rzę w głębinę wody,
nad pia­szczystą plażą,
z pias­kiem brązo­wym i złotym.

Buj­nie ob­rośnięte skały roślinnością,
w tle zachodzące­go słońca,
pat­rzę z ra­dością,na roz­rażoną kulę ognia.

Za­siadł ktoś nad rzeką,
czai się w zaroślach,
ob­serwu­je gniaz­do słowika,
który śpiewa piękniej od instrumentu,
piękniej od człowieka.

A ten ktoś da­lej czeka... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 11 września 2011, 13:14

Co­kol­wiek czy­nisz mądrze czyń i ocze­kuj końca- a zwyciężysz!
:) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 sierpnia 2011, 19:35

Pod górę jest ciężko, ale wi­dok na po­kona­ne trud­ności i przeszko­dy jest bezcenny... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 sierpnia 2011, 19:43

W życiu nie zaw­sze mu­si być ko­loro­wo, wys­tar­czy, że będzie jas­no i czytelnie...

De­dykac­ja Ol­ce :) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 sierpnia 2011, 10:32

Jes­teś całym moim niebem- cza­sem trzas­kasz pioru­nami, lub śmiejesz się słońcem. :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 sierpnia 2011, 18:39

Miłość jest jak ocean- cza­sami sztorm, al­bo błękit­na przestrzeń... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 sierpnia 2011, 17:51

Każdy jest gla­diato­rem- na are­nie życia... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 lipca 2011, 10:14

Ludzie są jak rze­ka przypływają, odpływają. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 lipca 2011, 11:00

Na miłość nig­dy nie jest za późno, na sa­mot­ność zaw­sze jest za wcześnie... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 lipca 2011, 09:24

True...

Jestem dość krótko na cytatach.info i za wszystkie głosy z góry dziękuję! To pomoże mi się określić czy mam naprawdę talent jak niektórzy mówią... :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

True...

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność